POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest RENOBUD Sp. zo.o. z siedzibą przy ul. ………………………… posługująca się numerem NIP ……………….
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz motyw 47 przedmiotowego rozporządzenia (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, wnioski, skargi najemcy, marketing bezpośredni).
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych tj. podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych. Mogą to być inni administratorzy danych osobowych, a także podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora oraz pracownicy Administratora stosownie upoważnieni do przetwarzania danych.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych.
 4. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:
 1. wysyłając e-mail na adres: _______sprzedaz@renobud.pl__________
 2. wysyłając pismo na adres korespondencyjny: ……………………………..
 1. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Państwa dane osobowe nie są przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Państwa temat i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
 3. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez Administratora, poddawane są regularnym i systematycznym przeglądom, co zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

PLIKI COOKIES

Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) to pliki tekstowe przechowujące aktywność użytkownika na danej stronie. Ich głównym celem jest ułatwianie użytkownikowi nawigacji po stronie oraz dopasowanie jej do indywidualnych preferencji użytkownika. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.
Jakiego rodzaju plików “cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie 

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki służące do analiz 

Ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze strony. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Pliki cookie używane do targetowania 

Pliki cookie zapamiętujące informacje podane przez użytkownika służące do personalizacji korzystania ze strony czy umożliwiające proponowanie użytkownikowi promocji i innych informacji dostosowanych do jego/jej preferencji.

Usuwanie plików “cookies”

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.